PrintE-mail

Phần mềm doanh nghiệp bao gồm tất cả các phần mềm thuộc về quản trị , quản lý mà một doanh nghiệp sử dụng để hoàn tất việc kinh doanh của họ, giúp họ tăng hoặc đo năng suất trong kinh doanh, sản xuất. Các phần mềm doanh nghiệp miêu tả thế giới thật của doanh nghiệp qua các mô hình dữ liệu. Chúng phục vụ cho các nhân viên của một doanh nghiệp trong thông tin, quản lý, tổ chức và kế hoạch.

SangtaoNET tư vấn triển khai và cung cấp các mô hình phần mềm quản lý sau:

 

  • Phần mềm quản lý doanh nghiệp ( ERP)
  • Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
  • Phần mềm quản lý nguồn nhân lực
  • Phần mềm quản lý khách sạn – nhà hàng

 

You are here: Home Dịch Vụ Giải pháp phần mềm Phần mềm doanh nghiệp